Menu   List of Essay Topics   Search categories   Popular topics   Học Tiếng Việt qua các bài hát   Help
Use the 'Google Custom Search' below to Search for the essay you want.
Essays search engine Dùng công cụ tìm kiếm bên trên để tìm kiếm bài luận tiếng anh!

Saturday, July 30, 2016

Câu lạc bộ nói Tiếng Anh UCS - Long Xuyên An Giang

Nhằm đáp ứng việc giao lưu Tiếng Anh cho người Long Xuyên, tỉnh An Giang, câu lạc bộ nói Tiếng Anh UCS ra đời và thực hiện tuần lễ giao lưu gặp gỡ đầu tiên vào ngày Chủ Nhật 31/7/2016. Câu lạc bộ sẽ họp mặt hàng tuần dành cho những ai yêu thích Tiếng Anh và muốn nói Tiếng Anh. Cơ hội nói và giao lưu nhiều sẽ giúp cho người học nhanh tiến bộ và sử dụng thành thạo ngôn ngữ này.

Wednesday, July 20, 2016

Học Tiếng Anh tại Long Xuyên - An Giang cùng thầy Hiếu

Thầy Hiếu có các lớp cho các học viên nhiều lứa tuổi hoc nghe noi Tieng Anh tai Long Xuyen. Gọi điện thoại 0909.399.099 để liên lạc trực tiếp thầy, để sắp xếp lớp học phù hợp trình độ giao tiếp Tiếng Anh.

Sunday, July 17, 2016

Tìm chỗ học nói Tiếng Anh Long Xuyên

Bạn cần tìm chỗ học nói Tiếng Anh tại Long Xuyên hiệu quả ư? Không khó bạn có thể tìm đến học với thầy Hiếu dạy giao tiếp Tiếng Anh Long Xuyên An Giang. Tuy nhiên việc học Tiếng Anh có tiến bộ hay không nằm ở bản thân người học. Thời gian đến lớp quá ít, không đủ giúp các bạn giỏi giang. Việc học thêm ở nhà để luyện tập kĩ năng là cần thiết. Học giao tiếp Tiếng Anh cũng như học đánh đàn và học nghề vậy, ngoài thời gian đến lớp để học chuyên môn, các bạn cần phải về nhà luyện tập đánh đàn thêm. Ở đây thì bạn phải về luyện nói thêm, nhìn chung thời gian càng nói nhiều ở nhà thì càng tốt.