Menu   List of Essay Topics   Search categories   Popular topics   Học Tiếng Việt qua các bài hát   Help
Use the 'Google Custom Search' below to Search for the essay you want.
Essays search engine Dùng công cụ tìm kiếm bên trên để tìm kiếm bài luận tiếng anh!

Saturday, July 30, 2016

Câu lạc bộ nói Tiếng Anh UCS - Long Xuyên An Giang

Nhằm đáp ứng việc giao lưu Tiếng Anh cho người Long Xuyên, tỉnh An Giang, câu lạc bộ nói Tiếng Anh UCS ra đời và thực hiện tuần lễ giao lưu gặp gỡ đầu tiên vào ngày Chủ Nhật 31/7/2016. Câu lạc bộ sẽ họp mặt hàng tuần dành cho những ai yêu thích Tiếng Anh và muốn nói Tiếng Anh. Cơ hội nói và giao lưu nhiều sẽ giúp cho người học nhanh tiến bộ và sử dụng thành thạo ngôn ngữ này.

Câu lạc bộ hoạt động trên tinh thần vì cộng đồng và phi lợi nhuận, tuy nhiên đến với câu lạc bộ bạn có thể sẽ bị thu phí. Việc thu phí không cao, việc thu phí chỉ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng và hạn chế những cá nhân có cơ hội trà trộn vào câu lạc bộ, làm cho việc quản lý câu lạc bộ trở nên khó khăn và làm câu lạc bộ kém chất lượng.

Câu lạc bộ Tiếng Anh UCS Long Xuyên An Giang hứa hẹn là một nơi tạo ra môi trường anh ngữ linh động và thực tế cho các thành viên tham dự.

Trang chính thức của UCS: https://www.facebook.com/ucs.longxuyen/
Trang cộng đồng của UCS: https://www.facebook.com/groups/clbtienganh.longxuyen/

Trang chính thức của clb UCS giúp các bạn có được thông báo chính thức và đáng tin cậy nhất từ UCS.
Trang cộng đồng của UCS là một group trên facebook, giúp các bạn yêu thích anh ngữ thoải mái tự do trao đổi việc học tập dưới sự quản lý và giúp đỡ của các thành viên UCS.

Câu lạc bộ Tiếng Anh UCS Long Xuyên ngoài việc đem lại một sân chơi lành mạnh cho những người giỏi tiếng anh có cơ hội trao dồi nghe nói, và cũng là nơi thúc đẩy tinh thần học tập của các bạn chưa đạt được khả năng nghe nói tốt. UCS sẽ phát handout để hỗ trợ việc học tập của các bạn chưa có khả năng nói lưu loát, để các bạn dễ dàng tham gia các hoạt động giao tiếp.

No comments:

Post a Comment